Kardiovaskularna Hirurgija

Kardiovaskularne bolesti kao što su yačepljenje krvnih sudova srca , srčani udar i srčana insuficijencija mogu dovesti do fatalnog ishoda. To je slučaj koji se dešava i u klinikama; visoke tehnologije, i stručno iskusnog tima.

Kardiovaskularna hirurgija je jedno od dinamičnih i stalno razvijenih oblasti savremene medicine. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju pruža kvalitetne, i specijalizovane usluge dijagnostike i lečenja u oblasti srčane i vaskularne hirurgije.

U našoj Bolnici, dostupna je napredna tehnološka infrastruktura i oprema za sve otvorene i zatvorene kardiovaskularne operacije, uključujući iskusne specijaliste kardiohirurgije. Odjel Kardiovaskularne hirurgija, sva interna odjela sa odjelima intenzivne nege čine jednu koordinativnu celinu.Naša pripravnost intervencija za pacijente koje primamo pod hitnim uslovima je moguća tokom 24 sata,i mogu se obaviti sve invazivne kardiološke intervencije (angio-angioplastični stent) ili celokupne kardiovaskularne operacije.

Akademi Hastanesi ,Klinika Kardiovaskularne hirurgije ima ukupno 13 kreveta u servisnoj jedinici na trećem spratu naše Bolnice. Na uzglavlju svake postelje nalazi se glavni kontrolni panel koji sadrži centralni sistem kiseonika, vakuum, pozivno zvono i regulator osvetljenja.

Naša operaciona sala je prilagođena otvorenoj operaciji srca, koja je specifična za kardiovaskularnu hirurgiju. Jedinica za intenzivnu negu je integrisana na istom spratu Imamo 3 kapacitete za intenzivnu negu, koji su organizovani kao specijalne jedinice, uključujući i zasebnu jedinicu. U jedinici intenzivne nege primaju se pacijenti za redovnu negu, pacijenti hitnih slučajeva,pacijenti za dijagnozu i lečenje, procedure rehabilitacije srca, pacijenti za dugotrajnu negu i praćenje hroničnih bolesnika. Sistem nadzora ima sve standardne funkcije koje se mogu pratiti nakon operacije na otvorenom srcu, a takođe ima mogućnost da se proširi uz dodatne module po potrebi U našoj Kardiohirurškoj klinici, u lečenju pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, koristi se visokotehnološka operaciona sala prosječno 3-4 sata intervencije, 1 ili 2 dana u odjelu intenzivne nege i otpuštaju se u roku od 5-7 dana nakon operacije.U našoj Bolnici hirurški tretmani za kardiovaskularne bolesti podvrgnuti su i pacijenti koji imaju socijalno zdravstveno osiguranje. Isto tako, pacijenti sa privatnim zdravstvenim osiguranjem mogu se tretirati bez problema u našoj Bolnici.

Predmeti interesaČ

  1. Hirurgija Koronarnog Bypass-a
  2. Aortna i Mitralna Hirurgija
  3. Aortni Aneurizam i Disekstomija
  4. Hirurgija Karotidne Arterije
  5. Hirurgija Perifernih Arterija
  6. Verikozna Hirurgija

Akademi Hastanesi,odjel Kardiovaskularne Hirurgije je u službi zaštite zdravlja srca, dijagnozu i lječenju bolesti srca. Uz modernu i sa najnaprednijom tehnološkom osnovom vršimo neophodne primene u dijagnozi i liječenju srčanih bolesti na najtačniji i najprikladniji način.

U ranoj dijagnozi i lečenju srčanih bolesti, koji je važan problem u našoj zemlji, Bolnica Akademi Hastanesi služi sa veoma iskusnim ljekarima i osobljem.