Očne Bolesti, ljudsko oko se sastoji od organa za vid pomoćne strukture koje ih štite. Strukture koje pružaju vidljivost su sočiva, svetlosni receptori i nervi. Zaštitne strukture uključuju trepavice, lakrimalne žlezde, kapci i mišići oka.

Na ovom polju Akademi Hospital, odjel za očne bolesti ima za cilj pružanje najboljih usluga za Vas sa savremenom tehnološkom opremom , dijagnozu i tretiranju svih vrsta očnih bolesti. Postizanje boljih rezultata sa savremenim metodama koje se koriste u identifikaciji , dijagnozi i u primeni tretmana metoda lečenja su naš cilj kao Bolnica.

Hipermetropija: Hipermetropija se javlja kada je refleksija u oku (osovina) krača od fronta do pozadine (u odnosu na njegovu moć prelamanja) ili kada je sočivo tanko. Iz tog razloga, slika pada iza mrežnjaće,odnosno iza žute mrlje. Hipermetri bolje vide daljinu nego blizinu.

Astigmatizam predstavlja refrakcionu anomaliju kod koje usled nejednake zakrivljenosti rožnjače (prednjeg, najistaknutijeg, providnog dela oka) dolazi do pojave ne jednog, nego više fokusa svetlosnih zraka. To uzrokuje zamagljen, nejasan vid posmatranog predmeta, deformisanu sliku Upotrebom cilindričnih sočiva omogućava se jasan vid.

Mijopija (kratkovidost) kod ovih pacijenata slika pada ispred mrežnjače, odnosno ispred žute mrlje. Pacijenti sa mijopijom bolje vide slike u blizini nego u daljini. Jasna slika se koriguje upotrebom debelih sočiva.

Strabizam. (razrokost) predstavlja anomaliju položaja očiju i binokularnog vida, zapravo motornu i senzornu anomaliju.To praktično znači nemogućnost istovremenog usmeravanja oba oka, odnosno vidnih linija ka tački koja se fiksira i formiranje jedinstvenog lika gledanjem sa oba oka.Mišiči koje pomeraju oko ili su kratki ili su dugi. Strabizam se koriguje operacijom.

Presbiopija (staračka dalekovidost) Oko gubi fleksibilnost i smanjuje se njegova sposobnost prilagođavanja objektima u blizini. Osobe ne mogu da vide udobno. Gladak sa finim objektivom. Korigira se tankim objektivom.

Glaukom (povišen očni pritisak), Normalno postoji ravnoteža tokom sekrecije i evakuacije tečnosti u prednjoj i zadnjoj komori oka. Glaukom je stanje u kojem je otežano održa¬vanje nor¬malnog pro¬toka očne vodice kroz Vaše oko, što uzrokuje visoke vred¬nosti očnog pri¬tiska unutar oka i dovodi do oštećenja vidnog živca, propadanja vidnog polja i gubitka vida.

Akademi Hospital odeljenje za očne bolesti sa svojom modernizovanom strukturom, stručnim kadrom i naprednom tehnološkom opremom pruža Vam vrhunske usluge u ovoj oblasti.