Šta je opšta hirurgija?

Opšta hirurgija, pored hirurškog tretmana sistemskih i lokalnih problema u telu, opšti principi (zaraščivanje rana, metabolički i endokrinski odgovori na povrede) i mnoge druge hirurške procedure je tehnička grana Medicine koja je uticala na osnovnu medicinsku disciplinu.

Odeljenje za Opštu Hirurgiju, zbog širine zajednickih interesa  sarađuje i koordinira se sa mnogim drugim granama medicine.

Većina pacijenata opšte hirurgije čini različite vrste slučajeva malignih ili benignih promena. U planiranju dijagnoze, operacije i narednih faza lečenja za ove pacijente, radimo u saradnji sa Gastroenterologijom, Radiologijom / Interventnom Radiologijom, Patologijom, Medicinskom i Radiacijskom Onkologijom.

Još jedna deo oblasti koja se odnosi na Opštu Hirurgiju je Traumatologija. Pacijenti sa traumom često se šalju odeljenjima za ortopediju, neurohirurgiju, urologiju, kardiovaskularnu hirurgiju zbog prisustva povreda višestrukih organa. Posebno kod ozbiljnih višestrukih povreda organa, koordinacija svih ovih medicinskih ogranaka sprovodi Odjeljenje za Opštu Hirurgiju.

Jedan od najvažnijih koraka u liječenju pacijenata opšte hirurgije je da se pacijenti nakon operacije što pre vrate starim navikama I svojim uobičajnim aktivnostima. Ovo se radi u tesnoj saradnji sa Odjelom za fizičku terapiju i rehabilitaciju.

“Hirurgija” je usvojena kao posebna medicinska oblast sa uvođenjem terapeutsko hirurške veżbe u praksi medicine, ali sve hirurške grana su obrađene pod imenom “OPŠTA HIRURGIJA”, s obzirom da su hirurške metode u to vreme ograničene . Međutim, paralelno sa razvojem, pojedinačne hirurške primene organa ili sistema dovele su do razdvajanja opšteg hirurga i različitih hirurških grana.

Međutim, paralelno sa razvojem, pojedinačne hirurške primene u raznim organima ili sistema dovele su do razdvajanja opšte hirurga u različite hirurške grane.

Danas se pod pojmom “Opšta hirurgija” podrazumeva operacija štitne žlezde, hirurgija dojke, želudac, tanko i debelo crevo, rektalne bolesti (hemoridi …), jetra, pankreas, žučna kesa i žučni kanali, operacija kile (hernia).

Kao što se vidi, čak i danas koncept opšte hirurgije podrazumeva sasvim različite organe i sisteme, a osoba koja realizira ove zahvate (“opšti hirurg”) mala je mogucnost da mu se prepiše samo taj naslov.

Iz tog razloga, pored toga što opšta hirurška obuka koja pokriva sve ove teme , danas,je opšti trend I neophodno je da stručnjak opšte hirurgije, bude specijalista u određenim poljima. U tom smislu, opšta hirurgija je lečenje hepato-pankreato-bilijarnog sistema ili operacija patuloze u jetri i pankreasu,  gastrointestinalna operacija ili hirurgija digestivnog trakta (Želudac, stomak, tanko i debelo crevo i bolesti zrna),endocrine (Tiroida).- dok je operacija dojke postala opšta praksa.