Zdravlje dece i Bolesti – Pedijatrija je medicinska disciplina koja se bavi medicinskom negom beba, dece i adolescenata (od rođenja do 18-19 godina).

Naša djeca, koja su naša budućnost, su naša dużnost. Mi kao Akademi Hospital smo tu da Vama služimo sa strućnom osobljem u oblasti zdravlja i bolesti deteta. Naš cilj je da obezbedimo da naša deca najbolje iskoriste zdravstvo sa našim stručnim kadrom i našom tehnološkom opremom. Kao Akademi Hospital radimo na tome da naša budućnost bude zdrava.

Termin pedijatrije potiče iz dve grčke reči: paii (paidi/(παιδί)) “dečak” i iatros (iatros/ιατρός) “doktor”

Usluge koje nudimo:
Periodični pregledi
Vakcinacije
Sistematski pregledi
Hospitalizacija

Izveštaji:
Jaslice
Dnevni prestoj
Zabavište
Izveštaji o sportskim aktivnostima.