Bezbedan, kvalitetan i ekonomična usluga

Za poverenje koje su čuli o našoj bolnici . dugujemo zahvalnost LJUDIMA IZ KODŽAELI-ja , koji su stvorili svoju “Gradsku Bolnicu” i koji su omugačavali da dođemo na naš posao uz uzbuđenje kao prvog dana.

komunikacija

komunikacija