KARDIOLOGIJA

 In Genel

Kardiologija je latinska reč koja proizilazi iz reči “cordis” što znači “srce” i “logos” što znači “nauka”. U tom smislu, “kardiologija” znači “znanje o srcu”, ali danas se najčešće korišćena terminologija za kardiologiju može  definisati kao “grana medicine koja se bavi srcem i srčanim vaskularnim oboljenjima”

Koronarna bolest srca znači da su ti “koronarni” sudovi blokirani iz nekog razloga ili slično.

Ako je ovo suženje vena kompletno, to dovodi do infarkta miokarda. Nekompletne blokade dovode do bolesti “nestabilna angina” ili pak  “stabilna angina”.

Stenoza ili blokada u koronarnim posudama sprečava da se adekvatni kiseonik probije u srčanom mišiću. U ovom slučaju, područje bez kiseonika prvo dovodi do poremećaja kretanja kasnije dovodi do poremećaj EKG-a i kasnije do bolova. Pacijent uglavnom ovaj bol oseća u grudima. Međutim, osim grudnog koša, oseća se u područjima kao što su leva ruka, vrat, gornji abdomen.

Koronarnu bolest srca treba brzo dijagnostikovati i lečiti jer može dovesti do infarkta, ozbiljnog oštećenja ritma, a ponekad i smrti. Kardiologija se može istražiti na dva dela, interventna (invazivna) i neinterventna.(neinvazivna)

Invazivna kardiologija, angiografija, podrazumeva elektrofiziološku studiju sa upotrebom katetera za otvaranje suženih srčanih krvnih sudova kroz tanku metalnu cev zvanu balon i / ili stent, kao i za dijagnozu i lečenje problema u sistemu srčane provodljivosti.

Neinvazivna kardiologija uključuje pregled bolesti srca, procenu rizika i neke specifične laboratorijske preglede.

Hipertenzija, krvni pritisak, krvni lipidi (holesterol, trigliceridi …), dijabetes melitus, zavisnost od pušenja su faktori rizika koji treba tretirati.

Bol u grudima, nedostatak vazduha, brz zamor, palpitacija, povišen krvni pritisak može biti znak srčanih bolesti.

Ekokardiografija: Ispitivanje srca pomoću ultrazvuka. Ova metoda je zlatni standard prilikom ispitivanja srčanih ventila u proceni snage kontrakcije srca.

Effort EKG: podrazumeva EKG snimanje tokom napora. Neke bolesti srca mogu dati simptome tokom napora bez pokazivanja simptoma u toku odmora, s obzirom da se opterećenje povećava tokom vežbe isto se povećava i potreba za kiseonikom. Effor EKG se radi da bi se utvrdilo prisustvo poremećaja.U isto vreme je effor EKG efikasna takođe ako se izvodi kod osoba za koje je u isto vreme poznato da su bolesne. Cilj je u ovim slučajevima da se utvrdi kapacitet napora te osobe.

Holter EKG: To je snimanje pojedinačne EKG u trajanju od 24 sata ili više. Ovom metodom srčani ritam pacijenta se prati 24 sata. Često se koristi u dijagnozi poremećaja ritma. Isto tako se koristi u otkrivanju skrivene ishemije.

Nadzor krvnog pritiska pomoću Holter uređaja: To je proces kojim se krvni pritisak meri u redovnim intervalima tokom 24 sata uz pomoć specijalnog uređaja koji osoba nosi.

Akademi Hospital primenjuje gore pomenute sve 4 dijagnostičke metode.

Od velikog je značaja da svaki muškarac stariji od 35 godina i svaka žena starija od 40 godina da jednom godišnje uradi kardiološki pregled zbog eventualne rane dijagnoze poremećaja zdravlja srca i zaštite od bolesti srca. Sa obzirom da se kardiovaskularne bolesti mogu pojaviti već u 30-tim godinama, ili u porodici i rodbini imamo članove sa srčanim oboljenjima, preporučuje se da se iskoriste programi pregleda srca u ranijoj  životnoj dobi. Treba napomenuti da  rizičnoj grupi pripadaju i; pušači, ljudi sa prekomernom težinom, oni u stresnom okruženju i koji su izloženi stresu i osobe  sa visokim krvnim pritiskom.

Ako ste osoba koja sebe nalazi u ovoj rizičnoj grupi, Akademi Hospital Vam omogućuje  posebne preglede gde možete biti informisani i saznati sve o svom zdravlju srca i napraviti prave preglede i doneti ispravne odluke.

Akademi Hospital, sa savremenom opremom i tehnološkom infrastrukturom, nudi Vam najbolje i najtačnije usluge. Mi smo tu da služimo za Vaš zdraviji i kvalitetniji život zajedno sa ekipom iskusnih stručnjaka, profesorima i medicinskim osobljem u odeljenju kardiovaskularnih bolesti.

Da biste zaštitili zdravlje Vašeg srca i imali duži i zdraviji život:

  1. Ne pušite.
  2. Krvni pritisak održite na 120/80 mmHg
  3. Proverite telesnu težinu.
  4. Održite holesterol na odgovarajućem nivou..
  5. Pobrinite se za zdravu ishranu.
  6. Vežbajte

 

 

Recent Posts

Leave a Comment