KARDIOVASKULARNA HIRURGIJA

 In Genel

Kardiovaskularne bolesti kao što su začepljenje krvnih sudova srca , srčani udar i srčana insuficijencija mogu dovesti do fatalnog ishoda. To je slučaj koji se dešava i u klinikama; visoke tehnologije, i stručno iskusnog tima.

Kardiovaskularna hirurgija je jedno od dinamičnih i stalno razvijenih oblasti savremene medicine. Klinika za kardiovaskularnu hirurgiju pruža kvalitetne, i specijalizovane usluge dijagnostike i lečenja u oblasti srčane i vaskularne hirurgije.

U našoj bolnici, dostupna je napredna tehnološka infrastruktura i oprema za sve otvorene i zatvorene kardiovaskularne operacije, uključujući iskusne specijaliste kardiohirurgije. Odeljenje kardiovaskularne hirurgije, sva interna odeljenja sa odeljenjima intenzivne nege čine jednu koordinativnu celinu.Naša pripravnost intervencija za pacijente koje primamo pod hitnim uslovima je moguća tokom 24 sata,i mogu se  obaviti sve invazivne kardiološke intervencije (angio-angioplastični stent) ili celokupne kardiovaskularne operacije.

Akademi Hastanesi ,klinika kardiovaskularne hirurgije ima ukupno 13 kreveta u servisnoj jedinici na trećem spratu naše bolnice. Na uzglavlju svake postelje nalazi se glavni kontrolni panel koji sadrži centralni sistem kiseonika, vakum, pozivno zvono i regulator osvetljenja.

Naša operaciona sala je prilagođena otvorenoj operaciji srca, koja je specifična za kardiovaskularnu hirurgiju. Jedinica za intenzivnu negu je integrisana na istom spratu.

Imamo 3 kapaciteta za intenzivnu negu, koji su organizovani kao specijalne jedinice, uključujući i zasebnu jedinicu. U jedinici intenzivne nege primaju se pacijenti za redovnu negu, pacijenti hitnih slučajeva,pacijenti za dijagnozu i lečenje, procedure rehabilitacije srca, pacijenti za dugotrajnu negu i praćenje hroničnih bolesnika. Sistem nadzora ima sve standardne funkcije koje se mogu pratiti nakon operacije na otvorenom srcu, a takođe ima mogućnost da se proširi uz dodatne module po potrebi.

U našoj kardiohirurškoj klinici, u lečenju pacijenata sa kardiovaskularnim oboljenjima, koristi se visokotehnološka operaciona sala prosečno 3-4 sata intervencije, 1 ili 2 dana u odeljenju intenzivne nege i otpuštaju se u roku od 5-7 dana nakon operacije.U našoj bolnici hirurškim tretmanima za kardiovaskularne bolesti podvrgnuti su i pacijenti koji imaju   socijalno zdravstveno osiguranje. Isto tako, pacijenti sa privatnim zdravstvenim osiguranjem mogu se tretirati bez problema u našoj bolnici.

Predmeti interesa:

  1. Hirurgija koronarnog bypass-a
  2. Aortna i mitralna hirurgija
  3. Aortna aneurizma i disekstomija
  4. Hirurgija karotidne arterije
  5. Hirurgija perifernih arterija
  6. Verikozna hirurgija

Akademi Hastanesi,odeljenje kardiovaskularne hirurgije je u službi zaštite zdravlja srca, dijagnoze i lečenja bolesti srca. Uz modernu i sa najnaprednijom tehnološkom osnovom vršimo neophodne primene u dijagnozi i lečenju srčanih bolesti na najtačniji i najprikladniji način.

U ranoj dijagnozi i lečenju srčanih bolesti, koji je važan problem u našoj zemlji, bolnica  Akademi Hastanesi služi sa veoma iskusnim lekarima i osobljem.

Recent Posts

Leave a Comment