Primena anestezije

Većina pacijenata koji treba da se operišu, počinju da osećaju uznemirenost zbog operacije i strah i anksioznost oko buđenja ili buđenja posle anestezije.

Anesteziju obavljaju anesteziolog i specijalista za reanimaciju u uslovima operativne sale. Anesteziolozi su najvažniji deo operacionog tima, čak i tajni heroji. Operacija ne počinje sve dok pacijent ne dobije anesteziju.

Anestezija znači gubitak senzacija ili gubitak osećaja Pored gubitka senzacije bola, anestezija ima za cilj da kontroliše stres, strah i anksioznost koji proističu iz operacije.

Najvažniji zadatak anesteziologa je: ispitati preoperativno pacijenta, odabrati najprikladniji anestetički metod za pacijenta prema njegovom / njenom zdravstvenom stanju i odlučiti zajedno sa pacijentom. Opšta anestezija, regionalna (regionalna) ili lokalna anestezija; bilo da ste budni ili spavate nije odluka koja izgleda tako jednostavna u vezi anestezije. Konačna odluka o primeni anestezije koju će pacijent uzeti zavisi od  vrste operacije, dužine operacije, medicinske i hirurške istorije pacijenta, kao i od laboratorijske analaze i fizičkog pregleda pacijenta.

Primena anestezije

Većina pacijenata koji treba da se operišu, počinju da osećaju uznemirenost zbog operacije i strah i anksioznost oko buđenja ili buđenja posle anestezije.

Anesteziju obavljaju anesteziolog i specijalista za reanimaciju u uslovima operativne sale. Anesteziolozi su najvažniji deo operacionog tima, čak i tajni heroji. Operacija ne počinje sve dok pacijent ne dobije anesteziju.

Anestezija znači gubitak senzacija ili gubitak osećaja Pored gubitka senzacije bola, anestezija ima za cilj da kontroliše stres, strah i anksioznost koji proističu iz operacije.

Najvažniji zadatak anesteziologa je: ispitati preoperativno pacijenta, odabrati najprikladniji anestetički metod za pacijenta prema njegovom / njenom zdravstvenom stanju i odlučiti zajedno sa pacijentom. Opšta anestezija, regionalna (regionalna) ili lokalna anestezija; bilo da ste budni ili spavate nije odluka koja izgleda tako jednostavna u vezi anestezije. Konačna odluka o primeni anestezije koju će pacijent uzeti zavisi od  vrste operacije, dužine operacije, medicinske i hirurške istorije pacijenta, kao i od laboratorijske analaze i fizičkog pregleda pacijenta.

Primjenljive metode anestezije:

  • Lokalna anestezija
  • Regionalna (lokalna) anestezija
  • Sedacija i sedoanalgezija
  • Maska za anesteziju
  • Opšta anestezija

LOKALNA ANESTEZIJA

Lokalna anestezija postiže se ometanjem nervnih završetaka u malom prostoru na kome se vrši sama operacija. Primer ove procedure je operacija oka, sve otvorene rane koje se šiju, sve manje hirurške procedure i biopsija za patologiju.

REGIONALNA (LOKALNA) ANESTEZIJA

Pri ovom postupku, bol i senzacije na određenom području se uklanjaju bez gubitka svesti u toku hirurške intervencije. To uključuje spinalnu, epiduralnu, spino-epiduralnu anesteziju i blokade nervnog pleksusa. Ovaj postupak se može uraditi pomoću kičmene anestezije, na primer, carski rez, bezbolni porođaj, artroskopija, operacija donjih ekstremiteta, urologija kao što je zatvorena opracija prostate, penilna operacija i opšta hirurgija kao što su hemoridi.

SEDACIJA I SEDOANALGEZIJA

Spontano disanje pacijenta je zaštićeno, dok je senzacija za bol i osećaj smanjen. Postiže se sa blagim anestetikom, analgetikom i sedativima. U ovom anestetičkom obliku dodaje se blag lokalni anestetik radi obavljanja manjih operacija kao što su endoskopija, kolonoskopija i obrezivanje.

MASKA SA ANESTEZIJOM

Pacijent se anestezira inhalacionim gasom. Ova vrsta anestezije može se koristiti kratko vreme u malim operacijama.

TOTALNA ANESTEZIJA

Bez promene životnih funkcija (tj. bez promene u funkciji srca i pluća), privremeni gubitak svesti, suzbijanje refleksa, oslobađanje mišića i oslobađanje bolova dovode do sigurnih hirurških zahvata. Tokom opšte anestezije, sve životne funkcije pacijenta, uključujući respiratorne, bezbedno održava anesteziolog pomoću uređaja i monitora. Sa opštom anestezijom, mogu se obavljati sve odgovarajuće hirurške intervencije.

NAČIN APLIKACIJE TOTALNE ANESTEZIJE

  1. Preoperativni pregled: pacijent se pre operacije mora ispitati od strane anesteziologa. Treba ispitati rad srca, pluća i sistemske bolesti.Od pacijenta nam trebaju informacije da li upotrebljava određeni lek redovno (svaki dan), prisustvo alergije na lekove, koje je prethodno uzeo,da li je pre imao opštu anesteziju,I eventualne komplikacije
  2. Prestanaki pušenja: Pušenje je prikazano kao razlog za postoperativne respiratorne probleme. Potrebno je između 1 nedelje i 6 meseci da pluća budu potpuno vidljiva kada pacijent ostavi pušenje
  3.  Gojaznost: problemi posle operacije su češći kod ljudi koji su gojazni.
  4.  Prazan želudac: Pre opšte anestezije odrasli pacijenti moraju da imaju najmanje 6-8 sati period gladovanja. Razlog povraćanja, i komplikacija u plućima mogu izazvati vrlo ozbiljne probleme tokom i nakon anestezije. Zbog toga, pacijent mora da se pridržava saveta anesteziologa

KOJI SU NEGATIVNI EFEKTI OPŠTE ANESTEZIJE?

Najočigledniji efekti su povraćanje i mučnina 10%, bol u grlu 10%, nizak krvni pritisak 3%, potreba za postoperativnom respiratornom podrškom 3%, abnormalni srčani ritam 1%, visoki krvni pritisak 1%, dugotrajna dezorientacija i nesvesnost 0,5%

KOLIKO JE BEZBEDNA OPŠTA ANESTEZIJA ?

Prema statistici od 1982 god. do danas smrtnih slučajeva od 1/10000 je palo na 1/200000 , zahvaljujući tehnologiji i usavršavanju anesteziologa.