HITNA; u medicinskom smislu smatra se da je pacijent u opasnosti od fizičke ili emocionalne strane. Budući da je na zemlji, ima nesreću ili doživljava probleme koji zahtevaju hitnu intervenciju. Ovo takođe zahteva jedinicu za hitne intervencije.

Kao Akademi Hospital naša hitna jedinica je podržana svim vrstama opreme za hitne intervencije i usluge hitne pomoći sa zdravstvenom ekipom. Medicinska intervencija počinje bez gubitka vremena.na licu mesta, tokom transporta pacijenta I na samim vratima nase Bolnice gde se unosi pacijent. Nakon toga, uz podršku lekara specijalista, dijagnoza, praćenje i lečenje se obavljaju na multidisciplinaran način sa svim vrstama laboratorija i najsavremenijom aparaturom za snimanje.

Naš osnovni cilj tokom službe hitne pomoći i ambulantne usluge kao Bolnica Akademi Hospital je da na vreme napravimo najprikladniju i najefikasnu intervenciju za pacijenta.