Šta su interne bolesti?

Grana medicina koja se bavi internim bolestima je nauka u medicini; Poznata  kao Interna Medicina.

Ona se bavi ljudskim digestivnim sistemom, srcem, plućima, bubrezima, bolestima krvi, unutrašnjom dijagnozom i lečenjem kancera, zaraznih bolesti, reumatskih, hormonalnih i alergijskih bolesti, brine o zdravlju starijih grupa pacijenata i bolesti.

Oblasti zanimanja:

  1. Bolesti Srca
  2. Šećerna Bolest (dijabetes)
  3. Bolest povišenog krvnog pritiska
  4. Bolesti Pluća
  5. Infekcije gornjeg respiratornog trakta