Ishrana podrazumeva korišćenje hranjivih materija za rast, održavanje života i zaštitu zdravlja. Ishrana , u društvu se često posmatra kao koncept koji se primećuje kada se pojavi bolest. Poboljšanje individualne ishrane i zdravstvena praksa kroz istraživanja smanjuju pojave bolesti koje se mogu sprečiti, invaliditet i preuranjene smrti. Nutritivni nedostaci i disbalansi su direktni, a neki indirektno vezani za pojavu određenih bolesti. Kao rezultat toga, odeljenje za ishranu i dijetu Akademi Bolnice posvećeno je individualnim programima ishrane i dijete kako i u sveobuhvatnim oboljenjima ishrane i dijete.

Danas se mogu iizbegavati mnoge bolesti, ako se nutritivni status pacijenta odrediti tokom lečenja i/ili posle bolesti, a zatim treba pratiti individualne, adekvatne i uravnotežene programe ishrane.

Odeljenje ishrane i dijete Akademi Hospital pruža adekvatne usluge i tretmane u ovom segmentu. Nudimo program zdrave ishrane i dijetetske usluge kako bismo pomogli zdravom društvu i podržali proces lečenja pacijenata. Zdrava ishrana koja će se razvijati u društvu držaće nas dalje od mogućih bolesti, preuranjenih smrtnih slučajeva i povreda. Stručno osoblje Akademi Hospital bolnice, predstavja Vam program zdrave ishrane u cilju dijagnoze, prevencije i lečenja bolesti uzrokovanih neuravnoteženom ishranom.

  1. Preporuka zdrave i uravnotežene ishrane
  2. Zdravo mršavljenje
  3. Specijalni dijetetski programa za dijabetičare
  4. Program ishrane tokom trudnoće
  5. Specijalni dijetetski program za kardiovaskularne bolesti
  6. Specijalni dijetetski program za gastrointestinalne bolesti