OPŠTA HIRURGIJA

 In Genel

Šta je opšta hirurgija?

Opšta hirurgija je tehnička grana medicine koja je uticala na osnovnu medicinsku disciplinu,  pored hirurškog tretmana sistemskih i lokalnih problema u telu, uključuje I opšte principe (zarastanje rana, metabolički i endokrini odgovori na povrede) i mnoge druge hirurške procedure.

Odeljenje za opštu hirurgiju, zbog širine zajednickih interesa  sarađuje i koordinira sa mnogim drugim granama medicine.

Većinu pacijenata opšte hirurgije čine pacijenti koji imaju različite vrste malignih ili benignih promena. U planiranju dijagnoze, operacije i narednih faza lečenja za ove pacijente, radimo u saradnji sa gastroenterologijom, radiologijom / interventnom radiologijom, patologijom, medicinskom i radiacijskom onkologijom.

Još jedan deo oblasti koji se odnosi na opštu hirurgiju je traumatologija. Pacijenti sa traumom često se šalju odeljenjima za ortopediju, neurohirurgiju, urologiju, kardiovaskularnu hirurgiju zbog prisustva povreda višestrukih organa. Posebno kod ozbiljnih višestrukih povreda organa, koordinaciju svih ovih medicinskih ogranaka sprovodi odjeljenje za opštu hirurgiju.

Jedan od najvažnijih koraka u lečenju pacijenata opšte hirurgije je da se pacijenti nakon operacije što pre vrate starim navikama I svojim uobičajnim aktivnostima. Ovo se radi u saradnji sa odeljenjem za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

“Hirurgija” je usvojena kao posebna medicinska oblast sa uvođenjem terapeutsko hirurške veżbe u praksi medicine, ali sve hirurške grane su obrađene pod imenom “OPŠTA HIRURGIJA”, s obzirom da su hirurške metode u to vreme ograničene . Međutim, paralelno sa razvojem, pojedinačne hirurške primene u različitim organima ili sistemima dovele su do razdvajanja opšte hirurgije u različite hirurške grane.

U tom smislu, hiruške grane, kao što su neurohirurgija, hirurgija uha-grla-nosa, oka, operacija pluća, kardiovaskularna hirurgija, urologija (hirurgija bubrega, mokraćne bešike I muških polnih organa), ginekologije, ortopedije, plastične hirurgije su razdvojene od opšte hirurgije.

Danas se pod pojmom “Opšta hirurgija” podrazumeva operacija štitne žlezde, hirurgija dojke, želuca, tankog i debelog crevo, rektalne bolesti (hemoridi …),operacija  jetre, pankreasa, žučne kese i žučnih kanala, operacija kile (hernia).

Kao što se vidi, čak i danas koncept opšte hirurgije podrazumeva hirurgiju različitih organa i sistema, a osobi koja realizuje ove zahvate (“opšti hirurg”) ne može da se prepiše samo taj naziv.

Iz tog razloga, pored toga što opšta hirurška obuka koja pokriva sve ove teme , danas,je opšti trend I neophodno je da stručnjak opšte hirurgije, bude specijalista u određenim poljima. U tom smislu, opšta hirurgija je lečenje hepato-pankreato-bilijarnog sistema ili jetre-pankreasa-žučnog kanala,operacije patoloških promena,  gastrointestinalna operacija ili hirurgija digestivnog trakta (želudac, stomak, tanko i debelo crevo i bolesti rektuma), endokrine (Tiroida).- dok je operacija dojke postala opšta praksa.

Recent Posts

Leave a Comment