ORTOPEDIJA I TRAUMATOLOGIJA

 In Genel

Ortopedija je grana medicine koja se bavi mišićno-skeletnim sistemom Kao što nam je poznato ovaj mišićno-skeletni sistem se sastoji od kosti, zglobova, ligamenata, tetiva, živaca, vena, mišića i kože koja ga pokrivaju.

Ortopedi su ujedno i hirurzi  koji se istovremeno bave i operacijom i nehirurškim tretmanom kada je to potrebno. Međutim, u ambulantnoj praksi, postoji mnogo šira oblasti primene osim hirurške intervencije.. Reč ORTOPEDIJA je nastala kombinacijom  latinskih reči ORTHOS (ispravno-pravo) i PAIDIOS (dete). U prošlosti je većina doktora koja se bavila ortopedijom bila zainteresovana za deformacije dečijeg dela kičme i nogu. Cilj je bio da ih isprave nehirurškim, uređajima, spravama i vežbama.

Danas, ortopedi se bave pacijentima svih uzrasta; poremećaja funkcionisanja uzrokovana bolestima ili traumatskim uzrocima, i kongenitalne anomalije (razvojna dislokacija kukova, krive noge, itd.). Pored toga, oni se bave i uslugama preventivne medicine za zaštitu od invaliditeta i bolesti.

U toku usavršavanja i edukacije,ortopedi uče različite metode lečenja, (nehirurške) lečenje frakture kostiju, povređenih zglobova i mekih tkiva, ali mogu pružiti i neophodne vežbe (zajedno sa fizičkom terapijom i rehabilitacijom) i preporučivanje lekova. Osim toga, može obavljati i operacije ovih bolesti i povreda.

U Akademi Hospital ,na odeljenju za ortopediju i traumatologiju sve ortopedske i traumatološke intervencije se pažljivo prate iskusnim kadrom.

Predmeti interesa:

  1. Velika zglobna protetička hirurgija
  2. Meniskus (zatvorena hirurgija)
  3. Lečenje preloma i dislokacija u celom sistemu kostiju
  4. Sportske povrede i terapijski tretmani
  5. Svi tretmani bolesti muskuloskeletnog sistema

 

 

 

 

Recent Posts

Leave a Comment