Angiografia koronare është një metodë që përdoret për të zbuluar sëmundjen ose dëmtimin e arteries koronare. Është e mundur të përcaktohet zona e ngushtuar dhe sipërfaqja e arterieve koronare që bllokohet. Zbulon stenozën ose bllokimin e arterieve të zemrës dhe mundëson trajtimin e tyre sipas nevojës. Kateterizimi i zemrës për shkak të defekteve në funksionimin e valvulave të zemrës dhe mureve gjithashtu mund të tregohet gjatë procedurës që duhet të arrihet në komorën e zemrës. Ajo gjithashtu mund të përdoret për diagnozën e defekteve kongjenitale të zemrës si p.sh. që janë punkturat kardiake.

A ka dhimbje apo problem tjetër gjatë procesit angiografik?
Zakonisht para ndërhyrjes, pacientit u jepet barna qetësuese, gjë që mundëson relaksimin e pacientit. Shumica e pacientëve nuk ndjejnë dhimbje gjatë procedurës. Disa pacientë tjerë thonë se ndiejn pak dhimbje. Ashtu sikur te nxjerrja e dhëmbit, një zonë anestezohet (jipet anestezion lokal). Në këtë moment ndihet shpuarje e gjilpërës. Pastaj një kateter ose një tub i hollë i quajtur “mantel” vendoset në arterie. Arteria e zemrës parqaitet në të vërtetë si një substancë, në fakt shfaqet me një kontrast që përmban një substancë me doza të përshtatshme rrezatimi dhe dallohet nën dritën e rrezeve X gjë që mundëson vizuelizim gjatë egzaminimit nga ana e mjekut. Injektimi i substancës kontrasti gjatë procedurës nuk krijon dhimbje. Kur shtohet ky përbërës, mund të ndihet nxehtësia dhe skuqja. Kjo ndjenjë zgjat rreth 20-30 sekonda. Në fund të procesit, nëse është e nevojshme, substanca kontrasti mund të injektohet me një sasi më të madhe për vizuelizim më të mirë të zemrës dhe në këtë rast ndjenja e nxehtësisë do të rritet. Te disa pacientë, mund të ndodhë një reaksion alergjik ndaj substancës kontrasti sikur skuqje dhe kruajtje, kjo trajtohet me barna. Nëse pacienti ka simptoma të një alergjie ose astme, e cila është paraqit në ndonjë intervenim të mëparshëm me substancë kontrasti p.sh.inçizimi i veshkës etj., atëherë duhet të informohet mjeku para fillimit të procedurës. Poashtu gjatë procedurës mund të paraqitet dhimbje e gjoksit dhe në këtë rast, duhet të informohet mjeku.

CILI ËSHTË PROCESI I ANGIOGRAFISË?

Nëpërmjet të arteries femorale ose vene në regjion vendoset një kateter, pastaj me një gjilpërë në enën e gjakut futet një telë i veçantë fleksibil e cila futet në enën e dëshiruar të gjakut. Gjilpëra pastaj tërhiqet nga ena gjaku përmes telit, i cili mbetet në enën e gjakut. Vendi i injektimit zgjerohet me një kateter të shkurtër – një dilatator që futet përmes një teli. Nëse vërehen enët e gjakut të këmbës, telat tërhiqen dhe substance kontrastit injektohet nëpërmjet dilatorit. Në përgjithësi, arteria koronare e majtë ndjek arterien vaskulare koronare të djathtë. Kur është e nëvojshme, te pacientët me by-pass, enët e gjakut të regjionit femoral ose të kraharorit mund të regjistrohen me një substancë të veçantë kontrasti.

A është e nevojshme hospitalizimi për angiografi koronare?
Po. Është e nëvojshme hospitalizimi për procedurën e angiografisë koronare. Arsyeja është se procedura kërkon kontrollin e enëve të gjakut të regjionit femoral, si dhe vëmendjen ndaj gjendjes së enëve të gjakut të zemrës. Praktikë e tillë është në shumë qendra dhe poashtu edhe në Spitalin tonë ne praktikojmë që pacienti të mbahet në spital një natë pas procedurës së angiografisë koronare.

A duhet të kryhen teste paraprake ?
Para fillimi të procedurës mjeku i juaj do të bëjë testet e nëvojshme. Është e domosdoshme të sillni me vete të gjitha analizat paraprake (nëse keni analizat e gjakut, X-inçizime, elektrokardiogramë, angiogramë, ose raporte për ndërhyrje kirurgjikale, etj.) Në të vërtetë, dhënia e të gjitha informatave paraprake është në dobi të pacientit.

A MUND TË PARAQITEN SHQETËSIME GJATË NDËRHYRJES ANGIOGRAFIKE ?

A mund të marrim ushqim para procedurës angiografike ?
Zakonisht, mjeku juaj informon dietistin tuaj rreth ushqimit. Nëse jeni duke përdor terapion me barna, atëherë duhet të konsultoheni me mjekun e juaj para se të fillojë angiografia. Zakonisht është e nevojshme që procedura të fillohet në mëngjes pa mos konsumu ushqim. Nëse ndodhë ndryshe, atëherë duhet të informoheni paraprakisht për procedurën. Nëse jeni diabetik, ose jeni me terapion atëherë, duhet të jeni të pranishëm në termin por pa i marrë ilaçet në mëngjes,këtë situat duhet të raportoni tek personeli mjekësor.

Si të përgatiteni për angiografi?
Në varësi të zonës që përdoret për angiografi, vëmendja duhet t’i kushtohet higjienës dhe kjo zonë duhet të rruhet. Kjo zonë gjatë operacionit do të sterilizohet. Personeli mjekësor , gjithashtu do të veshin rroba dhe doreza sterile.

A është pacienti i zgjuar gjatë procesit?
Ju do të jeni të zgjuar për t’u përgjegjur pyetjeve të mjekut gjatë procedurës. Sadativi jipet 1 orë para procedurës në mënyrë që pacijenti të jet i qetë. Mirëpo nuk do të bieni në gjumë.Gjatë procedurës së regjistrimit, do t’ju kërkohet të merrni frymë thellë dhe pastaj të mbani frymën. Frymëmarrja e thellë do të rrisë cilësinë e filmit të regjistruar dhe do të parandalojë humbjen e panevojshme të kohës. Pas kësaj, mund të ju kërkohet të lironi frymën,të merrni frymë normal ose të kolliteni.

Sa kohë zgjat procesi i angiografisë?
The time required for each catheter changes. Personal factors related to the patient depend on what the doctor is looking for and other factors. It can usually be completed in about 10 minutes during non-special occasions. However, the total time you spend in the catheter lab depends on how long you wait for patients to be treated before you undergo angiography, and on how long your pubic vein stops bleeding.

pacientëve para se të fillohet angiografia dhe sa kohë duhet derisa të ndalon gjakderdhja venoze.

A mund të ketë dhimbje pas angiografisë?
Pas procedurës, kateteri largohet menjëherë nga zona. Në raste të veçanta, tërheqja e kateterit nga regjioni femoral mund të prolongohet. Pas largimit të kateterit, është e domosdoshme të shtypet me forcë regjiioni i ijes për të parandaluar gjakderdhjen nga ena e gjakut. Në këtë rast mund të ndjeni dhimbje. Pas ndërprerjes aktive të gjakut , vendosen kompresa dhe mund të ju kërkohet të qëndroni në pozicionin të shtrirë për pak kohë. Mund të ndiheni pakëndshëm në zonën ku është aplikuar kateteri. Nëse kjo ju ben te ndiheni rehat, tregoni mjekun tuaj ose infermieren. Mund të ju japin qetësues dhe analgjetikë.Mund të paraqitet një e anjtur dhe ngjyrë blu. Mos hezitoni të informoni infermieren nëse ndryshimi i ngjyrës është i përhapur ose nëse keni ndonjë shqetësim tjetër.

Rezultatet e angiografisë koronare dhe procedurat shtesë?
Rezultatet e angiografisë koronare vlerësohen menjëherë si regjistrime digjitale direkte në klinikën tonë të kardiologjisë. Kështu që mund të merrni informacione për gjendjen e juaj (nëse jeni i sëmurë) para se të largoheni nga laboratori. Megjithatë, rezultatet përfundimtare zakonisht janë të qarta ditën e nesërme pas një takimi të përbashkët të konsilijumit të Kardiologëve – Kardiovaskular. Pas analizave dhe rezultatit përfundimtar, nëse zbulohet një shtrëngim (bllokim), atëherë bëhet ndërhyrja – me ballon (PTCA) ose vendoset një stent, e cila kryhet gjatë procedurës së njëjtë ose mund të caktohet një sesioni tjetër.Në metodën e ballonit, nëpërmjet telit të hollë futet ballona në vendin e caktuar , fryhet dhe zgjërohet regjioni i bllokuar.Nëse bartet me kafaz metalik, ballona të veçanta me një kafaz metalik shtyhen përpara në një zonë të ngushtë (të bllokuar) dhe pastaj ena e gjakut zgjërohet. Nëse ena e gjakut nuk zgjerohet me këtë metodë atëherë kjo arrihet me operacion ku enët e gjakut mund të lidhen me metodën anashkalimit e njohur si bypass.