Check-up , EMG , njësia jo-invazive e Kardiologjisë
Tread Mill (Effort testi)
Çfarë është testi i ngarkesës ?

Përcjellja e testit të ngarkesës mund të përmblidhet nga monitorimi i vazhdueshëm i EKG-së dhe regjistrimet periodike të evidencës gjatë ushtrimeve ku ngarkesa rritet në mënyrë progresive. Kjo është një nga testet që përdoren për të zbuluar sëmundjet kardiovaskulare.
Ushtrimi zhvillohet në një rrip-shtegu për vrapim, të quajtur “treadmille” ose në një biçikletë, ku koha dhe shpejtësia janë të caktuara.
Kjo metodë është mjaft e preferuar dhe e pranuar nga shkaku se është me kosto të ulët.
Pulsi i zemrës së pacientit rritet me rritje të rrotullimit të rripit-shtegut për hecje/vrapim ose me rritje të shpejtësisëe së lëvizjes së biçikletës statike.
Shpejtësia dhe pjerrtësia e shtegut rregullohen nga mjekët për të siguruar rezistencën dhe lodhjen. Gjatë ushtrimit, imazhet e EKG-së të marra nga pacienti analizohen në kompjuter. Në të njëjtën kohë, vihet re se gjatë ushtrimit pacienti ankohet për rritje të presionit të gjakut, ndryshimet e pulsit të zemrës, dhimbje në gjoks dhe ngulfatje të frymës. Çrregullimet që nuk shifen në EKG normale, mund të zbulohen gjatë këtij testi. Effort-testi (testi i ngarkesës) siguron mbështetje të madhe në diagnozën e hershme dhe zbulimin e sëmundjeve të zemrës.
Një test i ngarkesës kryhet gjatë aktiviteteteve fizike të rëndomta, e cila ngarkesë rritet dhe kontrollohet. Qëllimi është të përcaktohet nëse një pacient ka sëmundje kardiovaskulare dhe të përcaktojë shkallën e sëmundjes nëpërmjet kritereve të caktuara.

Arsyet pse ne kemi nevojë për këtë test:

 1. Për të zbuluar pacientët me stenozë (bllokim të enëve në zemër) dhe për të përcaktuar seriozitetin e sëmundjes
 2. Të përcaktohet rreziku tek pacientët nga një sulm eventual në zemër (nga infarkti)
 3. Përcillen rezultatet e trajtimit
 4. Shqyrtoni shkallën e hipertensionit
 5. Matet kapaciteti i ngarkesës
 6. Ajo luan rol të rëndësishëm në identifikimin e çrregullimeve të ritmit të zemrës të shkaktuara nga ngarkesa.
 7. Ky është një mjet i rëndësishëm diagnostikues në vlerësimin e dhimbjes së gjoksit. Përcakton nëse dhimbja e gjoksit shkaktohet nga çrregullimet e zemrën.

Çfarë është Check-up?
Kontrolli ose “skenimi periodik shëndetësor” përbëhet nga anamneza, kontrolli dhe rishikim i analizave të kryera për të zbuluar disa sëmundje që mund të jenë të fshehura dhe janë në një fazë më të hershme, edhepse nuk ka ndonjë ankesë e dukshme.

Përse bëhet kontrolli Check-up ?
Po të njëjtën ditë, mund të ndërmiren masa parandaluese, si p.sh. stili i jetës (pirja e duhanit, alkooli, stërvitja) dhe ndryshimi i shprehive të ushqimit, ose ndërhyrjet mjekësore dhe kirurgjike mund të përdoren si parandalim nëse sëmundjet ose shkaktarët e sëmundjeve janë të njohura. Kjo mund të parandalojë shfaqjen e sëmundjes në të ardhmen ose të parandalojë sëmundjen e hershme të përparojë.

RENDITJA E KONTROLLAVE CHECK-UP:

 1. CHECK-UP  KARDIAK : Poliklinika (Kardiologjia) + Ehokardiografija + Test I ngarkesës + Glukoza + Kolesteroli HDL + Kolesteroli total + Trigliceridet + Kreatinina + Kolesteroli LDL
 2. CHECK-UP I PËRGJITHSHËM: Ekzaminim në poliklinikë (mjekësia interne) + EKG + Glukoza + Kreatinina + SGPT + Urina totale + Kolesteroli total + Trigliceridet + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + PA e mushkërive + USG i Abdomenit
 3. CHECK-UP I GJOKSIT: Ekzaminimi poliklinik (kirurgjia e përgjithshme) + mamografia (dy anët) + USG I gjoksit (dy anët)
 4. EKZAMINIM NEUROLOGJIK: Ekzaminimi poliklinik (neurologji) + Ehokardiografia + ECG + Glykoza + Kolesteroli HDL + Kolesteroli LDL + Kolesteroli total + Tregliceridet + Sedimentacioni + Pasqyra e gjakut (18 parametra)
 5. KONTROLLA E PROSTATËS: Ekzaminimi klinik (Urologji) + Kreatina + Urina + Sistemi i përgjithshëm i produktit PSA + USG
 6. ONTROLLI PËR MASHKUJT NËN MOSHËN: Histamina totale + Kolesteroli total + Tregliceridet + Sedimentacioni + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + HBSAG + Glykoza e gjakut + Kreatina + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Natrium + PA e mushkërive
 7. KONTROLLI PËR FEMRAT NËN MOSHËN 45vj: Gjinekologji + EKG + BUN + GGT + Glykoza + Kreatina + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Natriumi + Urina totale + Kolesteroli total + Tregliceridet + Sedimentacioni + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + Sekretimi vagjinal + HBSAG + Mamografia + PA e mushkëruve + USG e abdomenit
 8. KONTROLLI PËR MASHKUJT MBI MOSHËN 45vj: Glykoza + HDL Kolesteroli + Kreatinina + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Natriumi + Glykoza + Gjaku + GGT + Kontrolla poliklinike (mjekësia interne) + Poliklinika (Urologjia) + Effort Test (Kardiologjia) + Fosfataza alkalike + urina totale + holesteroli total + tregliceridet + acidi urinik + sedimentacioni + pasqyra e gjakut (18 parametra) + TSH + HBSAG + PSA totale + PA e mushkërive + USG e abdomenit
 9. KONTROLLI PËR FEMRAT MBI MOSHËN 45vj: Ekzaminim poliklinik (mjekësia interne) + Ekzaminimi i gjirit (kirurgjia e përgjithshme) + Ekzaminimi poliklinik (gjinekologji) + Testi i ngarkesës + BUN + GGT + Glykoza + HDL Kolesteroli + Kalciumi + Kreatina + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Natriumi + Trakti urinar + Fosfataza alkaline + Kolesteroli total + Tregliceridet + Sedimentacioni + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + Sekreti vagjinal + HBSAG + Mamografia + PA e mushkërive + USG e abdomenit
 10. MASHKUJT MENAXHERA CHECK-UP EKZAMINIMI: Ekzaminimi poliklinik (mjekësia interne) + Ekzaminim poliklinik (urologjia) +Ekokardiografia+ Testi i ngarkesës + Fosfataza alkaline + BUN + Glykoza + HDL Kolesteroli + Kalciumi + Kreatinina + Kolesteroli LDL + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) urina + kolesteroli total + Tregliceridet + acid urinik + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + TSH + HBSAG + PA e mushkërive + USG e abdomenit + PSA totale
 11. FEMRAT MENAXHERE CHECK-UP EKZAMINIMI: Ekzaminim poliklinik (mjekësia interne)+ Ekzaminim poliklinik (Kirurgjia)+Ekzaminim Poliklinik (Gjinekologjia) + Ekzaminim Poliklinik (Kardiologija) +Ekokardiografia+Effort Testi+ Fosfataza Alkaline+ BUN + Glykoza + HDL Kolesteroli + Kalciumi + Kreatinina + LDL Kolesteroli + Kaliumi + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Natriumi + testi total i urinës + kolesteroli total + tregliceridet + acidi urik + pasqyra e gjakut (18 parametra) + TSH + sekreti vagjinal + HBSAG + PA e mushkërive + USG e Abdomenit
 12. KONTROLLI CHECK-UP PËR DUHANPIRËSIT: Ekzaminimi poliklinik (Kardiologji) + Ekzaminimi poliklinik (sëmundja e gjoksit) + Testi i funksionit pulmonar + CT i toraksit + Testi i ngarkesës + EKO + Pasqyra e gjakut (18 parametra) + CRP + TigE + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Urea + + AKS + HDL Kolesteroli + Kolesteroli LDL + Tregliceridet + Lipoproteina A + Homocisteina + Tensioni i gjakut + BT Terapioni + Fibrinogjena
 13. CHECK-UP TEK FËMIJËT (6-14vj.: Ekzaminimi poliklinik (Pediatria) + Poliklinika (Sytë) + Ekzaminim poliklinik (ORL) + Poliklinika (Psikologu) + Ekzaminim poliklinik (stomatolologjia) + urina + kontrolli i paraziteve në jashtëqitje + pasqyra e gjakut (18 parametra) + PA e mushkërive + USG e abdomenit
 14. KONTROLLI GJINEKOLOGJIK: Ekzaminimi poliklinik (gjinekologjia) + PAP testi + Mamografia + kolesteroli total + Kolesteroli HDL + Tregliceridet + PA e mushkërive + Kolesteroli LDL + SGOT (AST) + SGPT (ALT) + Kreatina + urina totale