ZDRAVLJE DECE I BOLESTI

 In Genel

Zdravlje dece i bolesti – Pedijatrija je medicinska disciplina koja se bavi medicinskom negom beba, dece i adolescenata (od rođenja do 18-19 godina).

Naša deca, koja su naša budućnost, su naša dužnost. Mi, kao Akademi Hospital, smo tu da Vama služimo sa stručnim osobljem u oblasti zdravlja i bolesti dece. Naš cilj je da obezbedimo da naša deca najbolje iskoriste zdravstvo sa našim stručnim kadrom i našom tehnološkom opremom. Kao Akademi Hospital radimo na tome da naša budućnost bude zdrava.

Termin pedijatrije potiče iz dve grčke reči: paii (paidi/(παιδί)) “dečak” i iatros (iatros/ιατρός) “doktor”.

Usluge koje pružamo:

Periodični pregledi

Vakcinacije

Sistematski pregledi

Hospitalizacija

Izveštaji:

Jaslice

Dnevni boravak

Zabavište

Izveštaji o sportskim aktivnostima

Recent Posts

Leave a Comment