EEG gjatë gjumit
Gjumi ndihmon në regjistrimin e aktivitetit jonormal elektrik në tru. Në rastet kur EEG-ja nuk ofron informacione të mjaftueshme për 20 minuta në diagnozën e epilepsisë, atëherë EEG-ja kryhet gjatë gjumit. EEG-ja gjatë gjumit është një nga metodat më të përdorura të aktivizimit.
Preferohet që pacienti të mos flejë natën para regjistrimit të EEG-së,sepse do të jet më lehtë për të fjetur gjatë ditës dhe për të rritur gjasat e regjistrimit të valëve anormale të trurit

EEG – (Elektroencafalografia)
Aktiviteti elektrik i prodhuar nga qelizat nervore në tru, gjatë gjumit dhe zgjimit, regjistrohen në letër në formën e valëve të trurit.

KUR DUHET EEG TË BËHET ?
Aktiviteti normal elektrik i trurit është në shumë raste i çrregulluar, kryesisht nga Epilepsia. Vlerësimi i valëve të trurit që përbëjnë EEG-në jep informacione për lokacionin dhe formën e këtij çrregullimi. Në shumë sëmundje neurologjike përveç epilepsisë, ekzaminimi EEG përdoret për të shqyrtuar shkakun e dhimbjes së kokës dhe për të vlerësuar funksionet e trurit. Në veçanti, metodat e testimit për të përcaktuar shkaqet e pavetëdijes, diagnozën e epilepsisë dhe përcaktimin e llojit të saj është EEG-ja

SI REALIZOHET REGJISTRIMI I EEG-së ?
Aktiviteti elektrik i trurit transmetohet në pajisjen EEG duke përdorur elektroda të vogla metalike të vendosura në regjionin e kokës së pacientit dhe të dhënat regjistrohen në kompjuter për rreth 20 minuta. Pacienti nuk ka transmetim aktual elektrik gjatë regjistrimit, dhe pacienti nuk ndjen asnjë dhimbje. EEG regjistrimi mund të bëhet në të gjitha grupmoshat dhe gjatë shtatëzanisë. Ajo nuk përmban rrezatim.

PARAPREGADITJE PARA REGJISTRIMIT?
Është e dëshirueshme të lahen flokët (të jenë të pastërta) në ditën e ekzaminimit me qëllim që të shmanget pengesat gjatë regjistrimit të valëve nga truri. Nëse pacienti është përdorues i rregullt i terapionit medikamentoz mjekësore, mjekimi nuk duhet të ndërpritet dhe e njëjta terapi vazhdon në ditën e regjistrimit, mjeku që punon në EEG duhet të informohet për llojin e terapionit dhe të barnave që përdoren.

EMG – (Elektromiografia)
Elektromiografia është monitorimi elektrik i nervave dhe i muskujve në trupin tonë. Testimi EMG kontrollon nëse nervat periferike në kokë, duart, këmbët dhe trupin normalisht funksionojnë.

KUR NËVOJITET TË BËHET EMG-ja ?

  • Dëmtimi i nervave
  • Çrregullimet nervore (sindroma karpale dhe të ngj.)
  • Waist and neck hernias
  • Hernia e shpinës dhe e qafës
  • Ndjenja e të mpirlt dhe të djegurit në ekstremitete
  • Paraliza e fytyrës
  • Diagnoza e sëmundjeve që shkaktojnë çrregullim të funksioneve të nervave (sëmundjet metabolike p.sh. diabeti)
  • Diagnoza e sëmundjeve të muskujve
  • Diagnoza e sëmundjeve të boshtit kurrizor (muskulaturës dhe dëmtimit nervor)