[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Historiati” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-uniE865″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#c51a1e“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#c51a1e“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

2001 Themelimi dhe kalimi në aktivitete
2002 – 2003 Realizimi i projektit të parë HMO në Turqi, jetësimi i AKADEMI KART sigurimit shëndetësor individual.
2004 TSE EN ISO 9001 – 2000 Duke u bërë njëri ndër spitalet e para me Çertifikatë të Cilësisë
2005 – 2006 Si anëtarë i SGK (SPI) fillon të shërbejë në të gjitha degët e saja.
2007 Pranimi i anëtarsimit në NIVELIN KOMBËTAR TË CILËSISË KALDER
2009 Shtimi i degës KKV dhe operacioni i parë në zemër të hapur
2010 Renovimi i sallave të operacionit dhe njësive për Kujdes Intensiv. Rrit numrin e shtretërve në 48 , Njësia e Kujdesit Intensiv e rrit numrin ne 14 shtretër.
2010 Njësia Angjio merr miratimin e aktivitetit.
2014 Ne kemi hapur spitalin tonë të ri.

[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Vizioni ynë” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-compass4″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

Me një identitet institucional,me një infrastrukturë më të mirë,duke përdorur pajisjet mjekësore dhe teknologjinë më moderne, me një ekip të buzëqeshur dhe me përvojë, është duke shërbyer dhe respektuar të drejtat e pacientëve.

[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Misioni ynë” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-flag4″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

Gjëja e parë që vjen në mendje në Kocaeli, besueshmëri , kualitet dhe dhënja e shërbimit shëndetësor ekonomik.

Mesazhi nga Bordi

I themeluar si spitali i parë privat në IZMIT, AKADEMI HASTANESI ishte i vetëdijshëm se kishte një përgjegjësi të rëndësishme

“Duke siguruar shërbim të besueshëm,kualitativ dhe ekonomik” dolëm në rrugën e misionit tonë. duke e përhapur në qytet njohurin për spitalin privat, duke e kultivuar fuqinë e punës dhe ne këtë e kishim si detyrë për IZMIT’in . Pikat e rëndësishme të përparimit në rrugën tonë:

2001 Duke filluar me 8 degë dhe 23 mjekë,ne sotë rrugën e vazhdojmë me 24 degë dhe 40 mjekë

Ndërtesa e jonë e re ndodhet afër autostradës D-100, dhe shërben me 12.500 m2 në sipërfaqe. Kapaciteti me 114 shtretër çdo ditë është në shërbim të 1.100 vizitorëve.

Besimi që është krijuar për institucionin tonë dhe përgjegjësinë që na solli deri në ditën e sotme: duke ardhur në punë me eksitimin e ditës së parë , duke na bërë “Spitalin e Qytetit” i falenderojmë “POPULLIT TË KOÇAELIT”. Për këtë arsye ne dijmë se edhe shumë dekada para nesh jemi në “DUAR TË SIGURTA”

Sinqerisht ,
Kubilay KIRMAN
Kryetar i Bordit të Drejtorëve