Çfarë është dermatologjia ?

Dermatologji, një degë e mjekësisë që merret me sëmundjet e lëkurës dhe trajtimit të saj. Ndryshe quhet edhe si shkenca për lëkurë.

Çrregullimet dermatologjike më të shpeshta të njohura si sëmundje të lëkurës mund të renditen si sëmundje Behxhet, alergjia dhe HPV, çrregullimet të shpeshta seksuale, si p.sh. mund të gjenden në Psoriasis, Aknet, etj. Sëmundja Behxhet e zbuluar nga Hulusi Behxhetin mund të citohet si HPV, alergji të shpeshta dhe çrregullime të shpeshta seksuale. Përveç kësaj, shumë çrregullime dermatologjike mund të paraqiten në jetën e përditshme. Për këtë arsye, para së gjithash, duhet pak njohuri për këto çrregullime dhe nëse dyshoni për ndonjë sëmundje, atëherë duhet menjëherë të konsultoheni me  specialistin e kësaj fushe. Një nga faktorët më të dobishëm në trajtimin e këtyre sëmundjeve është diagnoza e hershme.

Tretmani

Trajtimi i të gjitha llojeve të sqetsimeve të lëkurës

Shërimi dhe trajtimi i sëmundjeve të lëkurës me një kauter

Treatments Made
Treatment of all kinds of skin disorders
Treatment of skin diseases with cautery