Shëndeti dhe sëmundjet e fëmijëve – Pediatria është një disiplinë mjekësore që merret me kujdesin mjekësor për foshnjat, fëmijët dhe adoleshentët (nga lindja deri në 18-19 vjeç).

Fëmijët tanë, të cilët janë ardhmëria jonë, neve na janë besuar.Departamenti i Shëndetit dhe Sëmundjeve të Fëmijëve në Akademi Hastanesi,me kuadrin profesional është në shërbimin Tuaj. Qëllimi ynë është të sigurojmë që fëmijët tanë të përfitojnë sa më mirë nga kujdesi shëndetësor me stafin tonë profesional dhe pajisjet tona teknologjike.Ne si Akademi Hastanesi jemi duke punuar për të ardhmen tonë sa më të shëndoshë.

Termi –  Pediatri rrjedh nga fjalët greke: paidi (παιδί) “fëmijë” dhe iatros (ιατρός) “mjek”.

 

Shërbimet që ofrohen:

Kontrolli periodik

Vaksinimi

Kontrolli sistematik

Trajtimi me hospitalizim

 

Dhënja e raporteve:

Parashkollore

Kujdesi ditor

Kopshti fëmijësh

Raportet e Aktiviteteve Sportive