Duke marrë parasysh rëndësinë e shëndetit oral dhe dentar, Akademi Hastanesi ju ofron shërbime të nëvojshme me pajisje moderne dhe ekip profesional.

Në klinikën e Shëndetit Oral dhe Dentar në spitalin tonë; për fëmijët dhe të rriturit, ofrohen shërbime për diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve që lidhen me shëndetin oral dhe dentar. Shëndeti oral dhe dentar është shumë i rëndësishëm në aspektin e të ushqyerit, të folurit, estetikës,si dhe shëndetit të përgjithshëm të trupit. Akademi Hospital është në shërbimin tuaj me ekipin profesional dhe me pajisje më moderne për të zgjedhur problemet e shëndetit oral dhe dentar. Ju mund të merrni informacione më të avancuara të nevojshëm nga mjekët tanë për kujdesin oral dhe dentar.

Intervenimet e zbatuara:

  • Kirurgjia Orale
  • Parodontologjia
  • Ortodoncia
  • Stomatologjia Estetike
  • Endodoncia
  • Pedodoncia
  • OPG inçizime
  • Shërbime Radiologjike
  • Pedodoncia
  • Kujdesi Oral