Zarazne Bolesti, poznate i kao intracelularne, zarazne bolesti izazvane uvođenjem mikroorganizama ili parazita u telo bilo kojim patogenim agensom. Ove bolesti se često nazivaju zaraznim bolestima, jer se prenose sa jedne osobe na drugu ili iz jedne vrste u drugu. Organizmi koji izazivaju bolest mogu biti virusi, bakterije, rikecije, gljivice. Sve zarazne bolesti karakteriše mogućnost prenosa na ljude na jedan ili više načina : od jedne osobe na drugu ,od životinja na ljude. Isto tako može da se prenese iz kontaminiranog tla.

Putevi zaraze / infekcije:

 • Putem vazduha,( kašalj , kijanje , prskanjem i udisajem kapljica iz usta tokom razgovora (tuberkuloza, pertusis i različite bolesti respiratornih organa);
 • Direktan kontakt sa kožom: (veš, posteljina i posuđe hrane koje koristi pacijent)
 • Prenos od životinja / insekata na čoveka: (primer ovoga je groznica tip anofela.koji prenosi komarac ;isto tako prenos bolesti “psitakoza” preko golubova
 • Voda,zagađena hrana i pića (bolesti koje se prenose vodom uglavnom tifus, disenterija, kolera, paratifo). (Hrana takođe može uzrokovati trovanje i gastroenteritis).
 • Tokom trudnoće ili tokom rođenja bebe ako je majka inficirana može se prenjeti (sifilis, rubeola, gonoreja, konjuktivitis ) . Našem telu se daje imunitetu koji se veštački donira , osoba dobija oslabene mikrobe ili bakterije., ili pak njihove ekstrakte. Naše telo stvara antitela koji se formiraju protiv uzročnika zaraye bez indikacije pojave bolesti. Na ovaj način osoba je zaštićena od bolesti. Ovo je način, vakcina koja se koristi protiv mnogih bolest , medjutim nije efikasan kod svih zaraznih bolesti.

Potencijalni pacijenti koji mugu da se zaraze:
Ovu grupu spadaju pacijenti koji :

 1. Osobe koji posečuju zarazne bolesnike i/ili prostorije gde su smešteni bolesnici
 2. Bebe mlađe od tri meseca,
 3. Ljudi koji imaju zarazne bolesti u svojoj porodici,
 4. Starije osobe , i koji su u postelji
 5. Bolesnici gde je imuni sistem oslabeo (primer onkološki pacijenti)
 6. Osobe koji koriste imunosupresive

Kod zaraznih bolesti postoje neki simptomi koji se nalaze kod gotovo svih pacijenata. To su: groznica, zamor, gubitak apetita, glavobolja, bol telu. Neke bolesti mogu imati reakcije (crvenilo, boginje,itd.. Dijareja je uobičajena kod bolesti koje uključuju digestivni sistem.

Svako novorođeno dijete treba vakcinisati u odrođeno vreme. Održavati telo snažno i posvetite puno pažnje zdravoj hrani. Zdrav život je bitan faktor.Treba konsultovati