Istorijat

2001 Početak poslovnog nastanka i aktivnosti
2002 – 2003 HMO realizacija prvog projekta u Turskoj. AKADEMİ KART je životno osiguranje privatnog zdravstvenog osiguranja.
2004 Budući da je jedna od prvih privatnih bolnica koja je primila sertifikat kvaliteta TSE EN ISO 9001-2000
2005 – 2006 Članovi SGK-a počinju služiti u svim granama
2007 PRIHVATANJE AKTIVNOSTI KVALITETA
2009 Prilog KVC grane i prva operacija otvorenog srca
2010 Obnova operativnih sala i jedinica intenzivne nege. Broj kreveta je porastao na 48, a broj kreveta intenzivne nege povećao se na 14.
2010 Angio sala je bila aktivnost jedinice.
2014 Otvorili smo novu bolnicu

Naša Vizija

S institucionalnim identitetom, korišćenjem najbolje infrastrukture, medicinske opreme i savremene tehnologije, iskusno i nasmejano osoblje koje služi pacijentima i poštuje prava pacijenata.

Naša Misija

Kodžaeli prvi pada na pamet kada je u pitanju pouzdana, kvalitetna i pristupačna zdravstvena usluga.

PORUKA ODBORA UPRAVE

AKADEMİ HOSPITAL, osnovana kao prva privatna bolnica İZMİT-a 2001. godine, bila je svesna da ima važnu odgovornost.

Sa misijom kojom smo krenuli na put “pružanja pouzdane, visoke kvalitetetne i ekonomične usluge” imali smo određene dužnosti poput uvođenja privatnih bolnica u grad, edukacije kvalifikovane zdravstvene radne snage i održavanja IZMIT-a. Važni napreci na našem putu:

Godine 2001. krenuli smo sa 8 branši i 23 lekara, a danas nastavljamo sa 24 branši i 40 lekara.

Nova bolnička zgrada koja se nalazi pored autoputa D-100 ima 12.500 m2 površinu. Naša bolnica, koja ima kapacitet od 114 ležaja, služi 1.100 ljudi dnevno s tom veličinom.

Za poverenje za koje su čuli u našoj bolnici, dugujemo zahvalnost LJUDIMA IZ KODŽAELI-ja, koji su stvorili “Gradsku bolnicu” koji su uvek omogućavali da dođemo na naš posao uz uzbuđenje kao prvog dana. Dakle, znamo da smo u predstojećim godinama, “U SIGURNIM RUKAMA”.

S poštovanjem,
Kubilay KIRMAN
Predsednik Upravnog Odbora