[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Istorijat” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-uniE865″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#c51a1e“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#c51a1e“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

2001 Početak poslovnog nastanka i aktivnosti
2002 – 2003 HMO realizacija prvog projekta u Turskoj. AKADEMİ KART je životno osiguranje privatnog zdravstvenog osiguranja.
2004 Budući da je jedna od prvih privatnih bolnica koja je primila sertifikat kvaliteta TSE EN ISO 9001-2000
2005 – 2006 Članovi SGK-a počinju služiti u svim granama
2007 PRIHVATANJE AKTIVNOSTI KVALITETA
2009 Prilog KVC grane i prva operacija otvorenog srca
2010 Obnova operativnih sala i jedinica intenzivne nege. Broj kreveta je porastao na 48, a broj kreveta intenzivne nege povećao se na 14.
2010 Angio sala je bila aktivnost jedinice.
2014 Otvorili smo novu bolnicu

[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Naša Vizija” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-compass4″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

S institucionalnim identitetom, korišćenjem najbolje infrastrukture, medicinske opreme i savremene tehnologije, iskusno i nasmejano osoblje koje služi pacijentima i poštuje prava pacijenata.

[kswr_iconboxinfo ibi_title=”Naša Misija” ibi_title_color=”#333333″ ibi_subtitle_color=”#777777″ ibi_content_color=”#555555″ ibi_layout=”iconleft” ibi_icon=”km-icon-flag4″ ibi_iconsize=”24″ ibi_bgsize=”48″ ibi_border_radius=”0″ ibi_ic_color=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_ic_color_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“rgba(255, 255, 255, 1)“,“color2“:“#333“,“direction“:“to left“}” ibi_back=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_back_hover=”{“type“:“color“,“color1“:“#1f1946“,“color2“:“transparent“,“direction“:“to left“}” ibi_font_default=”0″ ibi_image_enable=”0″ ibi_rotation=”false” ibi_style_default=”0″ ibi_icon_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:15px;” ibi_title_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_subtitle_margins=”margin-top:0px;margin-left:0px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_content_margins=”margin-top:0px;margin-left:15px;margin-right:0px;margin-bottom:0px;” ibi_title_fsize=”font-size:24px;line-height:48px;” ibi_title_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_subtitle_fsize=”font-size:12px;line-height:48;” ibi_subtitle_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;” ibi_content_fsize=”font-size:15px;” ibi_content_fstyle=”font-family:Inherit;font-weight:inherit;”][/kswr_iconboxinfo]

Kodžaeli prvi pada na pamet kada je u pitanju pouzdana, kvalitetna i pristupačna zdravstvena usluga.

PORUKA ODBORA UPRAVE

AKADEMİ HOSPITAL, osnovana kao prva privatna bolnica İZMİT-a 2001. godine, bila je svesna da ima važnu odgovornost.

Sa misijom kojom smo krenuli na put “pružanja pouzdane, visoke kvalitetetne i ekonomične usluge” imali smo određene dužnosti poput uvođenja privatnih bolnica u grad, edukacije kvalifikovane zdravstvene radne snage i održavanja IZMIT-a. Važni napreci na našem putu:

Godine 2001. krenuli smo sa 8 branši i 23 lekara, a danas nastavljamo sa 24 branši i 40 lekara.

Nova bolnička zgrada koja se nalazi pored autoputa D-100 ima 12.500 m2 površinu. Naša bolnica, koja ima kapacitet od 114 ležaja, služi 1.100 ljudi dnevno s tom veličinom.

Za poverenje za koje su čuli u našoj bolnici, dugujemo zahvalnost LJUDIMA IZ KODŽAELI-ja, koji su stvorili “Gradsku bolnicu” koji su uvek omogućavali da dođemo na naš posao uz uzbuđenje kao prvog dana. Dakle, znamo da smo u predstojećim godinama, “U SIGURNIM RUKAMA”.

S poštovanjem,
Kubilay KIRMAN
Predsednik Upravnog Odbora