Akademi Hastanesi – Odelenje radiologije  opremljeno je najsavremenijim tehnološkim uređajima , pruža Vam najbolje rezultate sa svojim stručnim osobljem i služi za primenu najtačnije dijagnoze i lečenja.

Radiologija, rendgen i drugi modaliteti slikanja se koriste u dijagnostičke i terapeutske svrhe. Neke od metoda koje se koriste za dijagnozu i lečenje su: ultrasonografija, kompjuterizovana tomografija (CT), magnetna rezonanca (MR), metode nuklearne medicine, pozitronska emisiona tomografija (PET), mamografija, fluoroskopija i druge metode pomoću rendgenskih zraka. Upotreba ovih metoda u dijagnostičke svrhe se koristi za otkrivanje bolesti od dobijenih slika, dok upotreba u terapijske svrhe je ta da se određene hirurške procedure učine manje štetnim pomoću ovih metoda snimanja.

Ultrazvuk:

  1. Ultrasonografija: Ovaj metod koristi zvučne talase, a ne X-zrake. Koristi se za snimanje unutrašnjih organa (prisustvo kamena, prisustvo tumora i masa, pregled mokraćnih puteva, ginekološki pregledi itd.).Nema neželjenih i negativnih efekata.
  2. Dopler Ultrasonografija: Koristi se za vizuelizaciju krvnih sudova
  3.  Tomografija: Izmislio ju je francuski lekar Boccage 1915god. Tomografija je medicinski uređaj za snimanje organa između 1 mm i 10 mm. Tomografija omogućava da se organi ispituju u slojevima , snimanje organa se radi od napred ka nazad, od vrha do dna ili iz horizontalne-sagitalne ravni. Organi se snimaju u presecima. Pojam tomografija asocira na kompjutersku tomografiju (CT).Razlika između tomografije i kompjuterizovane tomografije(CT) ne postoji. Zahvaljujući razvoju medicinske tehnologije, tomografija se konstantno razvija. Doza zračenja se smanjuje i kvalitet slike je poboljšan.