VIDEO GASTROSKOPIA
Termi Gastroskopia, nënkupton metodën e ekzaminimit vizual të stomakut. Përdorimi i kësaj metode, i cili kërkon trajnim të veçantë në aplikimin dhe vlerësimin e imazheve, është lehtësuar më tej nga zhvillimi i endoskopëve fleksibël dhe rreziqet potenciale që mund të shfaqen gjatë aplikimit janë reduktuar ndjeshëm. Një gyp/tub që shtrihet nëpër traktin e tretjes mundëson që ajo të shifet dhe ekzaminohet që nga fillimi i traktit digjestiv (goja, ezofagun, deri në duodenumin dhe yorra dymbëlljetëgishtore).

KUSHTET E PËRDORIMIT
Ekzaminim i traktit të ushqimit – Ezofagoskopia
Ezofagoskopia d.m.th. duke ekzaminuar traktin e rrjedhjes së ushqimit (ezofagut), mund të zbulojmë shumë sëmundje në traktin ushqimor. Këto përfshijnë çrregullime të lidhura me enët në muret e ezofagut, inflamacionet, formimin e divertikulave, ulçeret, karcinoma të ndryshme, sëmundjet konstriktive dhe formacione tumorale. Ndryshimet e fshehura ose simptomatike të ulçerit hemoragjik, lehtësisht njihen nga ezofagoskopia në rastet kur informacioni i mjaftueshëm nuk mund të sigurohet nga ekzaminimi radiologjik. Lezionet hemorragjike nuk pengojnë gjatë ezofagoskopisë kështuqë suksesi i përdorimit ka sukses të madh edhe në trajtim të gjendjeve të tilla …..  edhe në disa sëmundje inflamatore,në prani të ulçereve,dhe në ngushtime të ezofagut gjatë trajtimit të ulçerave. Poashtu pjesët e poshtme të ezofagut, ezofagoskopia, përcaktohet ulçera peptike saktësisht dhe dallohet nga tumoret beninje ose malinje ose nga divertekulet prezente. Marrë e biopsisë nga zona e tumorit, gjatë ekzaminimit të mostrës, mund të përcaktohet nëse formacioni është beninje ose malinje.

Ekzaminimi i lukthit – Gastroskopia
Gastroskopia ose ekzaminim i lukthit është bërë një metodë e domosdoshme për diagnostifikimin e sëmundjeve të stomakut. Llojet e gastrit (inflamacion i stomakut), të cilat nuk mund të dallohen para endoskopisë tani mund të klasifikohen në mënyrë të detajuar. Gastriti atrofik, që është struktur funksionale dhe inflamatore e stomakut dhe konsiderohet si një faktor pre-kancerogjene, është e mundur të zbulohet zhvillimi i  mundshëm i kancerit në një fazë të hershme me anë të ekzaminimit të rregullt gastroskopik të pacientëve. Nëse ulçerë zhvillohet në stomak, lehtë mund të zbulohet me gastroskopi dhe kjo na mundëson për të marrë hapa efektive parandaluese në trajtimin dhe zbulimin e zhvillimit të mundshëm të kancerit.Zbulimi i malinjitetit në fazën e hershme, largimin e polipeve gjatë gastroskopisë dhe ekzaminimin e gjendjes momentale të lukthit arrihet me gastroskopi. Gastroskopia është gjithashtu suksesi i zbulimit të hershëm të limfomës së stomakut ose sëmundjeve inflamatore që tentojnë të përkeqësojnë gjendjen pa ndërhyrje kirurgjikale. Gastroskopia na mundëson zbulimin e vendit të gjakderdhjes në stomak, trajtimin dhe sanimin e gjakderdhjes. Në gjendje të caktuara të tilla sikur stresi, septikemia, shoku, trauma e rëndë, procedura të ndryshme.

kirurgjikale, djegie në trup,insufienca akute respiratore, disa sëmundje të trurit, aspirina, helmime me alkool,etj. në këto raste, gastroskopia përdoret si një procedurë. Me anë të gastroskopisë mund të dallojm nëse gjakderdhja tek pacienti është për shkak të ulçerës, polipeve, angiomës (tumorit vaskular), leiomiomës (tumor beninj i muskujve të lëmuar) dhe të përcaktojm trajtimin e tyre, ose përcaktohet për ndërhyrje kirurgjikale,në rast të gastritit atrofik.

REKTOSIGMOIDOSKOPIA
Çfarë është rektosigmoidoskopia ?
Sigmoidoskopia është një procedurë për ekzaminimin e rektumit, i cili përbën 1/3 e zorrëve dhe fundin e zorrës së trashë. Sigmoidoskopi është një pajisje me fibra optike që është lehtësisht i rrotullueshëm dhe fleksibil, me një lente dhe dritë në maje të gypit. Në sajë të teknologjisë me fibra optike, brendësia e zorrëve mund të shihet me këtë pajisje.

Parapregaditje:
Para fillimit të sigmoidoskopisë, mjeku i juaj do të ju këshilloj që të bëhet pastrim i zorrëve të juaja (klizma për pastim). Zakonisht nuk ka nevojë që pastrami i traktik digjestiv të bëhet me rrugë orale. Tek pacientët e moshuar ose me probleme, për pastrimin e zorrëve, mund të rekomandohen laksativ oral ose dieta ujore. Në përgjithësi, pastrimi i pjesës së fundit të zorrëve mjafton duke e shpërlarë. Pra, gjysëm ore ose një orë para procedurës, jepet klizma (BT Enema, etj.), ilaçi mbahet për të paktën 15 minuta, pastaj zorrët pastrohen, lahen dhe është gati për ekzaminim.

Si bëhet: 
Me sigmoidoskopi fleksibël ekzaminohet 50-60 cm të kanalit anal, rektumit, zorrës sigmoidele dhe fundi i zorrës së trashë. Procedura zakonisht zgjat 10-15 minuta. Pacienti nuk duhet të ulet normalisht gjatë procedurës. Pasi pacienti të vendoset në anën e majtë, procedura kryhet lehtësisht nga ana e mjekut. Për shkak të ajrit që aplikohet në zorrën e trashë, pacientët mund të ken një ndjenjë relaksimi dhe pak dhimbje. Sigmoidoskopi identifikon lezionet në kanalin anal (hemorroide, fisura dhe fistula). Poashtu mund të paraqiten lezione sikur polipe, ulçera dhe ndryshime tumori.

Kush duhet të bëjë sigmoidoskopinë:
Sigmoidoskopia përdoret në ekzaminimin e kancerit kolorektal. Pas moshës 50 vj. kontrolli i rregullt duhet të përsëritet çdo 3 deri në 5 vjet. Efikasiteti i kolonoskopisë është efikase në grupin e rrezikuar të pacientëve ku kemi trashigimi familjare në paraqitje të kancerit kolorektal,polipozave,(ulçera kolitike),etj. Në këtë grup të rrezikuar, sigmoidoskopia periodike e kontrollave fillon nga mosha 35 vj. dhe është shumë e dobishme në diagnozën e hershme të sëmundjes eventuale trashëguese. Sigmoidoskopia mund të përcillet me gjak në jashqitje.Ajo mund të përdoret për të identifikuar burimin e gjakderdhjes rektale ose disa nga simptomat që i takojn pjesës së poshtme të traktit digjestiv.Nëse egziston ndonjë strukturë simptomatike gjatë procesit të sigmoidoskopisë,atëherë mirret një mostër e indeve për ekzaminim laboratorik duke përdorur instrumentin për biopsy që kalon nëpër sigmoidoskop ((kolonoskopia mund të jetë e nevojshme nëse sigmoidoskopia shfaq anomali). Menjëherë pas sigmoidoskopisë, mund të ktheheni aktiviteteve të rregullta.

Nëse bëhet biopsia, atëhere duhen disa ditë që të merren rezultatet. Nuk ka komplikime  gjatë ose pas procedurës. Komplikime të tilla si p.sh.gjakderdhja, mund të ndodhë shumë rrallë (shkaku mund të jetë heqja e polipeve, si rezultatet i biopsisë).

VIDEO KOLONOSKOPIA:

Zorra e trashë – koloni, koloniskopia, është metoda më e rëndësishme endoskopike e cila përdoret për të ekzaminuar sëmundjet e rektumit dhe anusit. Ekzaminohet duke filluar nga pjesa e përparme e anusit,tërë rektumi dhe zorra e trashë. Instrumenti ka një trashësi prej rreth 1 cm dhe gjatësi 1.75 m, e cila mund të përshkruaj tërë gjatësinë e kolonit dhe është fleksibil në mënyrë që të përshtatet hapsirës së zorrës. Gjatë këtij ekzaminimi mund të shihet një plagë (pjesa e sëmurë) dhe, sipas nevojës mirret biopsia  njëkohësisht. Po kështu, mund të kryhet heqja e polipeve (polipektomia) dhe injektimi i agjentit sklerotik (mbyllja e gjakut) në vendin e gjakderdhjes.

CILAT JANË KUSHTET PËR KOLONOSKOPI?

Simptoma të përgjithshme të sëmundjes kolorektale

Pas moshës 50 vjeçare, ekzaminime rutine bëhen çdo 3 deri në 5 vjet.  Probleme abdominale me shkaktar të panjohur. Pacientët e trajtuar më herët nga kanceri i zorrës së trashë dhe të rektumit ose polipoideve. Në rastin e paraqitjes së sëmundjeve inflamatore të zorrëve siç është ulçeri kolitik, faktori tjetër është trashigimia familiar e kancerit të zorrës së trashë dhe rektumit tek nëna, babai etj. (në këto raste, kontrollat e dëshirueshme janë mosha 40 vj.në intervale çdo 2 deri në 3 vjet).

SI BËHET KOLONSKOPIA ?
Gjatë kolonoskopisë është e domosdoshme që zorrët të jenë plotësisht të pastërt, kështu që asnjë formacion patologjik nuk mund të shmanget gjatë ekzaminimit. Për këtë arsye, përgaditja e zorrëve bëhet një ditë para procesit të ekzaminimit. Për këtë qëllim, pacientit i jipet ushqimi i lehtë një ditë para ekzaminimit, dhe gjithashtu sigurohen laksativë për pastrimin e plotë të zorrës së trashë. Procesi zgjat rreth 20-30 minuta mesatarisht. Ndonjëherë duhet qetësues ose anestezion i butë për pacientin.

ÇFARË ËSHTË E RËNDËSISHME PËR KOLONOSKOPI ?
Siç dihet, pas kancerit të mushkërive, kanceri i zorrës së trashë dhe i rektumit janë i dyti  nga shpeshtësia e paraqitjeve kancerogjene si fenomen. Është e mundur të reduktohet frekuenca e këtij fenomeni me masa parandaluese. Dihet se 95% e këtyre kancereve zhvillohen nga polipet në zorrën e trashë dhe rektumi. Megjithatë, nuk ka një lezione të tillë të rëndësishme që kanceri zhvillohet me organe të tjera të brendshme. Për këtë arsye, polipet zbulohen në një fazë të hershme dhe largohen definitivisht nga trupi pa u shëndruar në formacion kancerogjen (polipektomia). Polypet mund të diagnostifikohen në nivele shumë të larta (95%),ndërhyrja bëhet me KOLONOSKOP. Për momentin kolonoskopja është mjeti më i rëndësishëm diagnostikues dhe terapeutik për.parandalimin e kancerit të zorrës së trashë dhe rektumit. Ajo është PREVENCION më efikas për parandalim të kancerit të zorrës së trashë dhe të rektumit.