NDIHMA ; në kuptimin mjekësor, konsiderohet se pacienti është në rrezik nga ana fizike ose emocionale. Duke marrë parasyshë se ka ran ë tokë, ka një aksident ose probleme tjera që kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme-urgjente.Kjo gjithashtu kërkon një njësi të ndërhyrjes emergjente.

ASpitali ynë, Akademi Hospital, njësia jonë e Emergjencës mbështetet nga të gjitha llojet e pajisjeve më moderne për shërbimet e emergjencës dhe ambulancës me një ekip shëndetësor me përvojë. Ndërhyrja mjekësore fillon pa humbje kohe, në vendin e ngjarjes, gjatë transportit të pacientit dhe në hyrje të Spitalit tonë ku pacienti pranohet. Pas kësaj, me mbështetjen e mjekut/mjekëve specialist, diagnostifikimi, monitorimi dhe trajtimi i mëtutjeshëm kryhet në mënyrë multidisciplinare me të gjitha llojet e analizave laboratorike, pajisjet rentgenografike dhe inçizime tjera me imazh.

Qëllimi ynë kryesor gjatë shërbimit të ndihmës së shpejtë dhe shërbimeve ambulantore, si Akademi Hospital është që të mundësohet intervenimi sa më i shpejtë dhe i përshtatshëm për pacientin.