Intenzivna nega i reanimacija ,

Svaki pacijent kome su oštećene vitalne funkcije i kome je život u opasnosti sa medicinskog aspekta smatra se i definiše se kao kritični pacijent.

Šta je jedinica intenzivne nege?

To je odeljenje koje je specijalno dizajnirano, opremljeno visokotehnološkim medicinskim uređajima i specijalno obučenim medicinskim osobljem, sa privilegijom drugih bolničkih usluga u pogledu lečenja i nege bolesnika. Jedinice za intenzivnu negu mogu se kratko opisati kao bolnice unutar bolnice. U sklopu privatne bolnice Akademi Hospital – Kocaeli; postoje četiri jedinice intenzivne nege pod imenom neonatalna, kardiovaskularna, koronarna i opšta intenzivna nega.

Kako je zbrinjavanje u intenzivnoj negi?

Intenzivna nega je veoma mobilno okruženje.Sastoji se od kablova,plastičnih cevi, seruma i medicinskih uređaja sa kojima rukovodi obučeno medicinsko osoblje.Monitori koji pokazuju vitalne znake kao što su rad srca, krvni pritisak, zasićenost kiseonikom, brzina disanja, telesna temperatura, ventilatori , veštačka respiratorna podrška u slučaju potrebe, perfuzeri koji daju tečnost i lekove su među najvažnijim medicinskim uređajima.

Ko se smatra kritičnim pacijentom ?

Kritično bolesni pacijenti su definisani kao oni čija je funkcija preživljavanja bolesti ili traume dodatno pogoršana ili u svakom trenutku imaju rizik od pogoršanja stanja i/ili su im životne funkcije ugrožene!

  1. Srčani udar, poremećaji ritma
  2. Krvarenje u mozgu
  3. Trovanje
  4. Teška respiratorna insuficijencija
  5. Teška trauma
  6. Pacijenti se nalaze u jedinici intenzivne nege, nakon nekog velikog hirurškog zahvata zahtevajući blisko posmatranje od eventualnih komplikacija i perioda oporavka.

Kod kritično obolelih bolesnika, vitalne funkcije kao što su disanje i cirkulacija krvi često su podržani savremenim uređajima i postupcima lečenja. Za kritično bolesne pacijente kojima nije potrebna podrška, ali čije opšte stanje može biti u svakom trenutku pogoršano, oni se drže pod strogim nadzorom kako bi se osiguralo da u slučaju rizika za život potrebne intervencije mogu učiniti bez gubitka vremena.

Odeljenje za intenzivnu negu i reanimaciju Akademi Hospital ima naprednu tehnološku infrastrukturu i poseduje najsavremenije jedinice intenzivne nege. Ove jedinice intenzivne nege opremljene su savremenom tehnološkom infrastrukturom koja podržava pacijenta 24 časa dnevno sa multidisciplinarnim pristupom.