ZARAZNE BOLESTI

 In Genel

Zarazne Bolesti, poznate i kao intracelularne, zarazne bolesti izazvane unošenjem mikroorganizama ili parazita u telo bilo kojim patogenim agensom. Ove bolesti se često nazivaju zaraznim bolestima, jer se prenose sa jedne osobe na drugu ili iz jedne vrste u drugu.
Organizmi koji izazivaju bolest mogu biti virusi, bakterije, rikecije, gljivice. Sve zarazne bolesti karakteriše mogućnost prenosa na ljude, na jedan ili više načina : sa jedne osobe na drugu ,sa životinja na ljude. Isto tako može da se prenese sa kontaminiranog tla.

Putevi zaraze / infekcije:

 • Putem vazduha,( kašalj , kijanje , prskanjem i udisajem kapljica iz usta tokom razgovora (tuberkuloza, pertusis i različite bolesti respiratornih organa);
 • Direktan kontakt sa kožom: (veš, posteljina i posuđe koje koristi pacijent)
 • Prenos sa životinja / insekata na čoveka: (primer ovoga je groznica tip anofela.koju prenosi komarac ;isto tako prenos bolesti “psitakoza” preko golubova)
 • Voda,zagađena hrana i pića (bolesti koje se prenose vodom su uglavnom tifus, dizenterija, kolera, paratifo). (Hrana takođe može uzrokovati trovanje i gastroenteritis) .
 • Tokom trudnoće ili tokom rođenja bebe ako je majka inficirana može se preneti (sifilis, rubeola, gonoreja, konjuktivitis ) .                                                                       Našem telu se daje imunitet koji se veštački donira , osoba dobija oslabljene mikrobe ili bakterije., ili pak njihove ekstrakte. Naše telo stvara antitela koja se formiraju protiv uzročnika zaraze bez indikacije pojave bolesti. Na ovaj način  osoba je zaštićena od bolesti. Ovo je način, vakcina koja se koristi protiv mnogih bolest , međutim nije efikasan kod svih zaraznih bolesti.

Potencijalni pacijenti koji mogu da se zaraze:

Potencijalni pacijenti koji mogu da se zaraze:

U ovu grupu spadaju pacijenti koji :

 1.  Posećuju zaražene bolesnike i/ili prostorije gde su smešteni bolesnici
 2.  Bebe mlađe od tri meseca,
 3.  Ljudi koji imaju zarazne bolesti u svojoj porodici,
 4.  Starije osobe , i oni koji su u postelji
 5.  Bolesnici kod kojih je imuni sistem oslabljen (onkološki pacijenti)
 6.  Osobe koji koriste imunosupresive

Kod zaraznih bolesti postoje neki simptomi koji se nalaze kod gotovo svih pacijenata. To su: groznica, zamor, gubitak apetita, glavobolja, bol u telu. Neke bolesti mogu imati reakcije (crvenilo, boginje,itd..) Dijareja je uobičajena kod bolesti koje uključuju digestivni sistem.

Svako novorođeno dete treba vakcinisati u određeno vreme. Održavati telo snažnim i posvetiti puno pažnje zdravoj ishrani. Zdrav život je bitan faktor.Treba konsultovati lekara i primati lekove,preduzimati neophodne mere vakcinacinacije koje treba sprovesti. Ne konzumirati nečistu hranu i treba obratiti pažnju na higijenu tela.

Lečenje zaraznih bolesti varira u zavisnosti od vrste mikroba koji uzrokuju bolest. Penicilin i slični antibiotici su efikasni protiv bakterija. Bolesti uzrokovane protozojskim (jednoćelijskim živim) mikroorganizmima kao što je malarija tretiraju se i lekovima sastavljenim od različitih hemijskih supstanci. Antibiotici ne utiču na bolesti izazvane virusima.

Glavne zarazne bolesti uključuju: gonoreju, brucelozu, varicellu, difteriju, disenziju (amiloid ili bosiljak), grip, hepatitis, male boginje, koleru, meningitis, psitakozu, malariju, groznica, tetanus, tularemiju, tuberkulozu, tifus.

Recent Posts

Leave a Comment